Door Caroline Vlaminck

maart 27, 2024

Vereffening en verdeling: je leven en financiën (weer) in balans

Een huwelijk dat op de klippen loopt, laat heel wat wrakstukken achter. Én vraagstukken. Over eventuele kinderen en al zeker over de verdeling van het vermogen. In dat laatste geval is er altijd die ene grote kwestie: wie krijgt wat? De een het huis en de ander de auto? En hoe zit het met erfenissen, schulden en leningen? Bij een huwelijk onder wettelijk stelsel wordt dat bepaald door een officiële procedure: vereffening en verdeling. Een cruciale fase van de echtscheiding om het financiële evenwicht tussen beide partijen te herstellen en de vrede te bewaren.

Complex

Een centenkwestie is altijd delicaat. Zeker tussen ex-partners. Een groot stuk van hun leven deelden ze lief, leed én bankrekeningen. Vaak vonden verschuivingen plaats tussen elkanders vermogens. Gewild of ongewild. Bijvoorbeeld goederen die van het ene naar het andere vermogen gingen of gebruikt werden ten behoeve van het vermogen van de partner. Je hoort het al: een complexe situatie!

Vakmanschap

Hoe dan ook: als een koppel uit elkaar gaat, moet de onderlinge afrekening correct verlopen. Zo weet elke partij waar hij of zij aan toe is. Onredelijke verwachtingen leiden maar al te vaak tot nodeloze rechtszaken en dito kosten. Laat je in deze dus bijstaan door iemand met kennis van zaken. Iemand die de specifieke wetgeving beheerst en de juiste stappen zet. In dit geval: de vereffening en verdeling. Een procedure die we bij Feitelijk Advocaten maar al te goed kennen.

Vermogen in kaart

Die procedure bepaalt de verdeling van alle roerende en onroerende goederen tussen de twee partijen. De vereffening brengt eerst de drie verschillende vermogens volledig in kaart: dat van beide partners en het gemeenschappelijke. Dat gebeurt door middel van een grondig onderzoek met vragen over alle mogelijke bezittingen. Enkele voorbeelden:

  • Werd de wagen aangekocht tijdens het huwelijk? Indien eerder, gebeurde de afbetaling dan tijdens het huwelijk en met geld van de huwgemeenschap?
  • Ontving een van de partners tijdens het huwelijk een schenking of erfenis? Of misschien wel allebei? En werden die gelden dan gebruikt voor de verbouwing van de gezamenlijke gezinswoning?

Verdeling (en schulden) berekenen

In een tweede fase wordt berekend welke vergoedingen verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens. Dat is zowel het geval wanneer een van de echtgenoten een voordeel had via het gemeenschappelijk kapitaal – bv. het aflossen van een oude persoonlijke schuld met gemeenschappelijke middelen – als in de omgekeerde situatie, bv. het aflossen van een huishoudelijke schuld met geld van een van de partners. Uiteraard gaan ook de openstaande schulden mee in de pot. Zo is de hypothecaire lening vaak nog niet afbetaald op het moment van de scheiding.

Is het saldo op het einde van de rit positief? Dan worden de netto baten onderling verdeeld. In principe fiftyfifty, tenzij een huwelijkscontract dat tegenspreekt of een van de partners zich schuldig maakte aan heling van gemeenschapsgoederen. Bij enkel rode cijfers onder de streep, betalen beide echtgenoten elk de helft van de resterende lasten. In goede én kwade dagen.

Elke situatie is anders. Ook die van jou. De berekening van de vereffening en verdeling is dan ook geen standaardjob, maar precisiewerk op basis van de feiten die zwart op wit staan. Dat vraagt ervaring en vakmanschap. Neem contact op en we tonen het je graag.

Ons team

Ontmoet de schakels waar we op bouwen. 

Rechtsdomeinen

Ontdek in welke rechtsdomeinen we actief zijn.