Door Caroline Vlaminck

maart 20, 2024

Als je relatie écht op is: echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Soms is een huwelijk op. In die mate dat zelfs een simpel gesprek niet meer lukt en een echtscheiding met onderlinge toestemming onmogelijk wordt. Je huwelijk is onherstelbaar ontwricht. Omdat je uit elkaar groeide, al een tijdje niet meer samenwoont of te maken kreeg met overspel of geweld. De reden om een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting aan te vragen, is echter niet van tel. Iedereen beslist voor zichzelf om uit het huwelijksbootje te stappen. Individueel of gezamenlijk. Maar uiteraard altijd volgens de wettelijke procedure.

Niemand in het (on)gelijk

Hoe hobbelig je liefdesparcours ook is of mocht zijn, een echtscheiding is altijd ‘foutloos’. Anders gezegd: de rechter duidt geen schuldige aan. Niemand heeft gelijk of ongelijk. Is de verstandhouding volledig zoek en raak je er onderling totaal niet uit, dan mag je de procedure tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting opstarten. Zeker als je intussen al een tijdje niet meer samenwoont. De onherstelbaarheid van het huwelijk blijkt dan uit de tijdspanne dat je al feitelijk gescheiden leeft. De vordering inleiden kan eenzijdig of gezamenlijk.

Gezamenlijke aanvraag

Bij een gezamenlijke aanvraag dien je samen een verzoekschrift in bij de familierechtbank. Die nodigt je vervolgens uit voor de zitting. Jij en je partner moeten verplicht aanwezig zijn. De rechter informeert je over alternatieve geschiloplossingen zoals bemiddeling en gaat na of beide partijen akkoord gaan met de echtscheiding. Als dat zo is, dan kan hij die pas uitspreken als je op dat moment al meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leeft. Is dat niet het geval? Dan stelt de rechter de zaak uit met drie maanden en wordt de echtscheiding pas vastgelegd op een tweede zitting.

Eenzijdige aanvraag

Maar wat als je de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting aanvraagt zonder akkoord van je partner? Dan spreekt de rechtbank de echtscheiding alsnog uit wanneer je aantoont dat je al één jaar niet meer op hetzelfde adres woont. Bij een eenzijdige aanvraag kan je in plaats van een verzoekschrift bovendien ook kiezen voor een dagvaarding. Dat is duurder, maar een stuk sneller. En soms zelfs verplicht. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van bedrog of geweld. In dat geval hoef je de termijn van zes maanden of een jaar niet af te wachten, maar wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken.

In de praktijk is het vaak zo dat de partner die aanvankelijk niet wil scheiden toch akkoord gaat op de inleidende zitting. In dat geval hanteert de rechter opnieuw de 3/6-maandenregel (zoals bij de gezamenlijke aanvraag).

Rol van betekening

In het echtscheidingsvonnis bepaalt de rechter ook de opsplitsing van de gerechtskosten – doorgaans fiftyfifty – en duidt hij een notaris aan voor de opstart van de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap. Na de betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder is de echtscheiding officieel. Die wordt voortaan vermeld op je huwelijksakte én in de registers van de burgerlijke stand. Ook op je e-ID wordt je burgerlijke staat aangepast.

Tussentijdse maatregelen

Tot slot nog dit: tijdens het verloop van de echtscheidingsprocedure kan de rechter heel wat voorlopige maatregelen bevelen. Enerzijds door onderlinge afspraken tussen jou en je partner te homologeren, anderzijds door zelf beslissingen te nemen wanneer er geen wederzijds akkoord is. Wie mag voorlopig in de gezinswoning blijven? Wat met eventuele uitkeringen voor levensonderhoud van echtgenoten en/of kinderen? Welke partner betaalt de lopende leningen? En wie heeft het ouderlijk gezag? Tal van vragen die vaak meerdere zittingen vereisen en op het einde van de rit ook in een definitief vonnis worden vastgelegd.

Voelt ook jouw huwelijk wrang en ontwricht? En overweeg je een echtscheiding? Kom langs. Samen overlopen we zorgvuldig alle mogelijke opties. We leggen alle feiten naast elkaar en maken samen beslissingen. Van constructief tot ‘moeilijk gaat ook’. Wat je ook kiest: wij staan je onwrikbaar bij!

Ga zeker ook door onze andere blogs over familierecht.

Ons team

Ontmoet de schakels waar we op bouwen. 

Rechtsdomeinen

Ontdek in welke rechtsdomeinen we actief zijn.